Konsultuotas klientas ir rengti dokumentai dėl viešosios įstaigos dalininko teisių perleidimo

Advokatas suteikė konsultacijas ir per trumpą laiką parengė kontoros klientui visus teisinius dokumentus dėl viešosios įstaigos dalininko teisių perleidimo kitam asmeniui.

Nors iš pažiūros tai nėra sudėtingas procesas, bet dėl specifinio reglamentavimo ir tam tikrų niuansų, viešųjų įstaigų dalininko teisių perleidimas procesas yra sudėtingesnis.

Turite klausimų, susijusių su dalininko teisių, akcijų perleidimu ir pan., kreipkitės dėl konsultacijų.