Atmestas ieškinys kredito įstaigai dėl paskolos sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir vienašališko sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu bei įpareigojimu vykdyti sutartis

2018 m. balandžio 30 d. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų sprendimu atmestas kredito įstaigos kliento ieškinys dėl paskolos sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir vienašališko paskolos sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei įpareigojimo vykdyti sutartis. Nutrauktų paskolų sutarčių suma apie 200 000 eurų.

Klientas byloje ginčijo paskolos sutarties sąlygas kaip nesąžiningas, kurios suteikia kredito įstaigai vienašališkai nutraukti paskolos sutartį. Be to, papildomai klientas ieškiniu reikalavo pripažinti kredito įstaigos paskolų sutarčių nutraukimą negaliojančiais, sumažinti delspinigius ir įpareigoti kredito įstaigą vykdyti sutartis.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, pažymėjo, jog nors paskolų sutartys su klientu pripažintinos vartojimo, tai nereiškia, jog klientas neturi vykdyti sutartyje numatytų sąlygų. Be to, teismas pažymėjo, jog sutarties nevykdymas buvo esminis ir kredito įstaiga turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais pagrindais. Teismas taip pat konstatavo, jog pranešimo tvarka dėl sutarties nutraukimo nebuvo pažeista ir ieškovas neįrodė, jog pranešimo dėl sutarties nutraukimo jis negavo. Teismas taip pat atmetė reikalavimą dėl delspinigių sumažinimo, motyvuodamas, jog priskaičiuoti delspinigiai yra maži lyginant su patirtais nuostoliais, be to, kadangi jie jau buvo sumokėti, todėl nėra pagrindo jų mažinti.

Visus procesinius dokumentus rengė ir šioje byloje bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovą kredito įstaigą atstovavo advokatas R.Džiugas.